Digital Wallet Service Package

1.1.9
Souhrn
- E-wallets (E-Wallet) are popular services and payment services on e-wallets are provided through the Bank. API dedicated to e-wallets will support related services such as wallet deposit, money transfer, etc.
- Ví điện tử (E-Wallet) là dịch vụ đang khá phổ biến và các dịch vụ thanh toán trên ví điện tử đều được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho ví điện tử sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như nạp ví, chuyển tiền,…

Plány

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Ewallet Account Verification
1000 volání za minutu
Ewallet Account Verification
Přihlásit
Momo
2 limitů četnosti *
Přihlásit
E-Wallet Economic
2 limitů četnosti *
Přihlásit
E-wallet Premier
2 limitů četnosti *
Přihlásit
E-wallet Ultimate
2 limitů četnosti *
Přihlásit

Vyžaduje schválení odběru