Digital Wallet Service Package

1.1.9
Resumo
- E-wallets (E-Wallet) are popular services and payment services on e-wallets are provided through the Bank. API dedicated to e-wallets will support related services such as wallet deposit, money transfer, etc.
- Ví điện tử (E-Wallet) là dịch vụ đang khá phổ biến và các dịch vụ thanh toán trên ví điện tử đều được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho ví điện tử sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như nạp ví, chuyển tiền,…

Planos

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Ewallet Account Verification
1000 chamadas por minuto
Ewallet Account Verification
Assinar
Momo
2 limites de taxa *
Assinar
E-Wallet Economic
2 limites de taxa *
Assinar
E-wallet Premier
2 limites de taxa *
Assinar
E-wallet Ultimate
2 limites de taxa *
Assinar

Requer aprovação de assinatura