Digital Wallet Service Package

1.1.9
Обзор
- E-wallets (E-Wallet) are popular services and payment services on e-wallets are provided through the Bank. API dedicated to e-wallets will support related services such as wallet deposit, money transfer, etc.
- Ví điện tử (E-Wallet) là dịch vụ đang khá phổ biến và các dịch vụ thanh toán trên ví điện tử đều được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho ví điện tử sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như nạp ví, chuyển tiền,…

Планы

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Ewallet Account Verification
1000 вызовов за 1 минуту
Ewallet Account Verification
Подписаться
Momo
Ограничения частоты 2 *
Подписаться
E-Wallet Economic
Ограничения частоты 2 *
Подписаться
E-wallet Premier
Ограничения частоты 2 *
Подписаться
E-wallet Ultimate
Ограничения частоты 2 *
Подписаться

Требуется утверждение подписки