Giải pháp Thanh toán dành cho Doanh nghiệp lớn

Giải pháp Thanh toán dành cho Doanh nghiệp lớn

Xử lý thanh toán thương mại. Với các giải pháp thanh toán thương mại, tính linh hoạt là chìa khóa. OCB APIs chính là giải pháp linh hoạt, hỗ trợ các quy trình thanh toán B2B cũng như trong cả nội bộ doanh nghiệp.

Dịch vụ OCB đem đến cho bạn:

1. Thanh toán B2B

2. Thanh toán tự động hóa cho tài khoản phải trả (AP)

3. Hiệu quả thẻ

4. Kiểm soát chi tiêu

5. Chính sách cho người quản lý thẻ và người dùng

Dịch vụ liên quan

Quản lý Tài khoản.

Khách hàng luôn có nhu cầu truy cập vào thông tin tài khoản mọi nơi, mọi thời điểm. Vì vậy, chúng tôi liên tục đầu tư vào công nghệ, giao diện, thiết kế trải nghiệm người dùng cùng với hệ thống ổn định để đem đến trải nghiệm tốt và chi phí phù hợp nhất.

Phân tích dữ liệu

Bạn có thể có nhiều dữ liệu, nhưng bạn đang làm gì với nó? Chúng tôi có thể giúp dữ liệu của bạncó giá trị bằng cách phân tích và thực hiện các chiến lược phù hợp.

Thẻ

Chúng tôi có thể giúp bạn cá nhân hóa thẻ để bạn có thể tạo trải nghiệm hấp dẫn với khách hàng của mình. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm thẻ, lưu trữ kỹ thuật số, báo cáo và tài liệu.

Work with the Best

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.

Open Environment

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.

Customized Solutions

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.