Digital Wallet Service Package

1.2.0
要約
- E-wallets (E-Wallet) are popular services and payment services on e-wallets are provided through the Bank. API dedicated to e-wallets will support related services such as wallet deposit, money transfer, etc.
- Ví điện tử (E-Wallet) là dịch vụ đang khá phổ biến và các dịch vụ thanh toán trên ví điện tử đều được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho ví điện tử sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như nạp ví, chuyển tiền,…

プラン

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Ewallet Account Verification
呼び出し件数: 1000 / 1 分
Ewallet Account Verification
配信登録
Momo
2 レート制限 *
配信登録
E-Wallet Economic
2 レート制限 *
配信登録
E-wallet Premier
2 レート制限 *
配信登録
E-wallet Ultimate
2 レート制限 *
配信登録

サブスクリプションの承認が必要