QR Code Payment Solution

1.0.1
Etiketler
Özet
- OCB cung cấp giải pháp thanh toán nhanh bằng mã QR chuyên dùng theo tiêu chuẩn VietQR. Sử dụng trong các hệ thống thanh toán di động hoặc trong các ứng dụng yêu cầu sự linh hoạt và tính năng động trong việc truyền tải thông tin, nhằm tăng cường tính bảo mật và chính xác trong quá trình thực hiện các giao dịch thanh toán.
- OCB provides quick payment solutions using specialized QR codes according to VietQR standards. Use in mobile payment systems or in applications that require flexibility and dynamism in information transmission, to increase security and accuracy during payment transactions.

Planlar

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Bronze Package
dakikada 200 çağrı
Bronze Package
Abone ol
Silver Package
dakikada 500 çağrı
Silver Package
Abone ol
Gold Package
dakikada 1000 çağrı
Gold Package
Abone ol
Platinum Package
dakikada 2000 çağrı
Platinum Package
Abone ol

Abonelik onayı gerektirir