Thanh toán

API OCB cung cấp các dịch vụ và giải pháp giúp tăng hiệu quả hoạt động, quản lý rủi ro, phát triển và duy trì của khách hàng.
Thanh toán hóa đơn.

Sử dụng cổng thanh toán của OCB cho phép thanh toán định kỳ và thanh toán một lần để giảm chi phí, cải thiện dòng tiền, nâng cao sự thuận tiện của khách hàng và hợp lý hóa các hoạt động. Với một cổng thanh toán duy nhất, chúng tôi hỗ trợ nhiều tùy chọn thanh toán nhận được qua web, CSR hoặc thanh toán trực tiếp.

Công nghệ Tokenization.

Việc tích hợp với dịch vụ OCB API Token mang lại khả năng bảo mật cao cho các giao dịch di động, trực tuyến, POS. Công nghệ của chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn và khách hàng của bạn với các mã ngẫu nhiên được gọi là Token. Là một cổng của TSP, chúng tôi cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết để bảo vệ khách hàng doanh nghiệp và dữ liệu khách hàng của họ.

Work with the Best

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.

Open Environment

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.

Customized Solutions

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.