Tỷ giá

LỢI ÍCH

- Tỷ giá ngoại tệ: nhận dữ liệu tỷ giá hối đoái của 154 loại tiền tệ.

- Công cụ chuyển đổi tiền tệ: với một yêu cầu API duy nhất, bạn có thể chuyển đổi bất kỳ số lượng tiền tệ này sang loại tiền khác dựa trên tỷ giá hối đoái mới nhất.

- Dữ liệu: được cập nhật cứ sau 10 phút giúp bạn luôn đi trước các biến động hàng ngày trong hệ thống của mình.

- Tự động hóa: chúng tôi cung cấp việc thiết lập và tích hợp API dễ dàng và nhanh chóng cho phép khách hàng tự động hóa các quy trình chuyển đổi tiền tệ.

- Bảo mật: tất cả các yêu cầu được thực hiện thông qua kết nối được mã hóa HTTPS, đảm bảo việc bảo mật.

Work with the Best

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.

Open Environment

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.

Customized Solutions

Dedicated specialists and industry experts who understand the complexities of your business.