OIMT Partners

1.0.5
Özet
- Các API này được sử dụng cho các đối tác kiều hối, chuyển tiền quốc tế nhằm gia tăng tiện ích, tạo sự thuận tiện trong quá trình chuyển kiều hối từ nước ngoài vào Việt Nam
- These APIs are used for international remittance companies and their partners to increase convenience and facilitate the process of transferring remittances from abroad to Vietnam

Planlar

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Default Plan
sınırsız
Default Plan
Abone ol
Remittance Company Plan
2 hız limiti *
Remittance Company Plan
Abone ol

Abonelik onayı gerektirir