Digital Wallet Service Package

1.1.9
摘要
- E-wallets (E-Wallet) are popular services and payment services on e-wallets are provided through the Bank. API dedicated to e-wallets will support related services such as wallet deposit, money transfer, etc.
- Ví điện tử (E-Wallet) là dịch vụ đang khá phổ biến và các dịch vụ thanh toán trên ví điện tử đều được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho ví điện tử sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như nạp ví, chuyển tiền,…

計劃

In order to subscribe, you must create an account or sign in.

Ewallet Account Verification
1000 個呼叫/1 分鐘
Ewallet Account Verification
訂閱
Momo
2 速率限制 *
訂閱
E-Wallet Economic
2 速率限制 *
訂閱
E-wallet Premier
2 速率限制 *
訂閱
E-wallet Ultimate
2 速率限制 *
訂閱

需要訂閱核准